Kontakt
Weyenberg Bouw en Advies
Het Haselt 30
7364 BX Lieren
Homepage:www.weyenbergbouwenadvies.nl
Telefoon:+31 (0) 55 506 4680
Fax:

[{"type":"rootwrapper","cat":[["layout"]],"childs":[{"type":"headline","cat":[["content"]],"childs":[{"type":"textnode","cat":["content"],"childs":[],"attributes":{"data-settings":{"content":"Herbouw schuur te Oosterhuizen"}}}],"attributes":{"data-settings":{"tag":"h1","id":"","classes":[""],"own_classes":"","lang":"","title":"","data":""}}},{"type":"hyperlink","cat":[["content"]],"childs":[{"type":"responsiveimage","cat":[["content"]],"childs":[{"cat":"content","module":"responsiveimagesource","attributes":{"data-settings":{"source":"/media/nl/raabworks-v2/referenties/herbouw-schuur-te-oosterhuizen/main.jpg","static":true,"width":"auto"}},"childs":[]}],"attributes":{"data-settings":{"imgalt":"Herbouw schuur te Oosterhuizen","id":"","classes":[""],"own_classes":"img-square","lang":"","title":"","data":"","rel":null}}}],"attributes":{"data-settings":{"href":"/media/nl/raabworks-v2/referenties/herbouw-schuur-te-oosterhuizen/main.jpg","id":"","classes":[""],"own_classes":"thumbnail fancybox","lang":"","title":"Herbouw schuur te Oosterhuizen","rel":"refgallery","data":"q-fancy=image;"}}},{"type":"paragraph","cat":[["content"]],"childs":[{"type":"textnode","cat":["content"],"childs":[],"attributes":{"data-settings":{"content":"Deze schuur is hergebouwd nadat de bestaande door brand is verwoest. De bestaande fundering is daarbij gedeeltelijk hergebruikt, de fundering van de draagconstructie en de bovenbouw is wel compleet vervangen."}}}],"attributes":{"data-settings":{"id":"","classes":[""],"own_classes":"","lang":"","title":"","data":""}}},{"type":"insertmedialist","cat":[["cms"]],"childs":[],"attributes":{"data-settings":{"function":"InsertMediaList","param":"isfancy=true;rel=refgallery;exclude=main.jpg;"}}}],"attributes":{"data-settings":{"tag":"section","id":"","classes":[""],"own_classes":"","lang":"","title":"","data":""}}}]